درباره ما

 ما مجموعه ای دوستانه در جهت راه اندازی فروشگاه میوه اینترنتی مجازی جهت سهولت دسترسی همشریان به خدمات میوه با توجه به شرایط مثل ترافیک و گرانی و با ارزش بودن وقت می باشد.